Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinė apskaita nuo pirminių dokumentų iki finansinės atsakomybės:

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų išrašymas ir registravimas;

 • Ataskaitų rengimas bankams, įmonės vadovams;

 • Įmonės interesų atstovavimas patikrinimų metu;

 • Banko ir kasos operacijų registravimas;

 • Įmonės atsiskaitymų kontrolė;

 • Avansinės apyskaitos;

 • Mokestinių deklaracijų rengimas;

 • Finansinių ataskaitų ruošimas;

 • Apskaitos politikos paruošimas;

 • Atstovavimas VMI ir VSDFV;

 • Ilgalaikio turto apskaita;

 • Atsargų apskaita, inventorizacija;

 • Buhalterinių dokumentų paruošimas archyvui.

Personalo dokumentų tvarkymas

 • Darbo užmokesčio apskaita;

 • Darbo laiko apskaita;

 • Darbo sutarčių paruošimas;

 • Personalo įsakymų rengimas;

 • Darbuotojų priėmimo, atleidimo ir kitų dokumentų ruošimas;

 • Kiti vadovų įsakymai ir sprendimai.

Finansinių rodiklių analizė

 • Pardavimų pelningumas;

 • Investicijų pelningumas;

 • Veiksnių įtaka pelningumui;

 • Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodikliai;

 • Veiklos efektyvumo analizė.

Kitos paslaugos

 • Įvairių teisinių formų įmonių steigimas ir registravimas;

 • Įmonės pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;

 • Įstatinio kapitalo didinimas, mažinimas;

 • Akcininkų sprendimų, protokolų rengimas;

 • Kitos konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais.